fbpx

​Vaša
bezbednost

naš miran san

Bezbednost računara, sajber bezbednosti ili bezbednost informacionih tehnologija predstavlja sistem mera, radnji i protokola za zaštitu računarskih sistema i mreža od otkrivanjai krađe informacija ili oštećenja njihovog hardvera, softvera ili elektronskih podataka, kao i od prekida ili pogrešnog preusmeravanja usluga koje pružaju.

​Bezbednost je kontinuirani proces a ne proizvod

Cybersecurity

Informaciona bezbednost podrazumeva sistem kojim se sprečava neautorizovano pristupanje elementima informacionih sistema, izvoru informacija, sistemima za prenos, obradu i čuvanje svih vrsta ipodataka. Informaciona bezbednost počiva na poverljivosti (confidentiality), integritetu (integrity) i pristupu (access) informaciji.

​Bezbednost je proces, a ne proizvod

Cybersecurity se gradi timski

C.I.A.

Akronima „CIA“ se često koriste da predstavljaju tri stuba sajber bezbednosti.

Akronima „CIA“ se često koriste da predstavljaju tri stuba sajber bezbednosti.

Poverljivost (Confidentiality) – Čuvanje tajnih podataka i  omogućavanje da samo ovlašćene osobe mogu da im pristupe

Integritet – (Integrity) Uverite se da su vaše informacije ono što treba da budu i da ih niko nije umetnuo, izmenio ili izbrisao bez vaše dozvole. Na primer, zlonamerno menjanje broja u tabeli.

Pristup – (Access) uveravanje da možete pristupiti informacijama i sistemima kada je to potrebno.

Poverenje

Ne zovete električara kada vama curi voda. Treba vam pouzdan tim ljudi koji znaju svoj posao i koji mogu da vas zaštite od ozbiljne krade podataka i uništavanje vaše imovine. Ne želite da vaše licne podatke vidi svako. Tako preporučujemo vama da uzmete kontakt sa nama i da se vi osećati bezbedno.  

Pozovite nas na razgovor
danas

Ostali ne čekaju...